Allround en alert

Om een nieuwe brand identity te ontwikkelen is het belangrijk te weten hoe de markt zich ontwikkelt, hoe de organisatie daarin meebeweegt en hoe zij zich graag over een aantal jaren ziet. Happy Stories voerde gesprekken met verschillende medewerkers van ABAB én combineerde dit met ervaringen van klanten. Een organisatie kan immers een beeld van de markt en haar spelers hebben, maar ziet de klant en haar omgeving dat ook zo? Op basis van dit onderzoek is de gewenste merkwaarde van ABAB ontwikkeld.

De vervolgstap was om van deze customer insights een doorvertaling te maken naar merkbelofte (wat wil ABAB voor klanten betekenen) en merkpersoonlijkheid (hoe vertalen we dit in beeld, tone-of-voice, uitstraling). Het resulteerde in de pay-off allround en alert én in een eigentijdse aanscherping van het logo, de stationary en diverse communicatiemiddelen.

Project

Visuele identiteit

Klant

ABAB

Middelenmix

Strategie, conceptontwikkeling, art direction, copywriting, vormgeving